Skillnader mellan kvinnor och mäns sparande

Vi har olika biologiska förutsättningar, och tyvärr i många fall olika sociala ställningar. Kvinnor har ett annat sätt att närma sig risker än män, statistiskt sett. Vi skiljer oss på många sett, men skiljer vi oss även när det kommer till sparande?

fonder kön

Sifo-siffror visar på olikheter

Svaret är ja. Samtidigt som lika många kvinnor som män sparar i fonder så skiljer sig den genomsnittliga avkastningen mellan de olika könen. Detta vissa siffror från en undersökning gjord av Sifo. Siffrorna står till kvinnornas nackdel då de totalt sett tjänar mindre på sitt sparande än männen. Men vad är det som skiljer oss åt när det kommer till ekonomi?

Risktagande män tjänar mer

Skillnaden är att kvinnor är mindre beredda att ta risker än män. Detta är någonting som kan tänkas vara positivt i många fall, men inom sparande så har det visat sig vara negativt. Fler kvinnor än män anser sig har otillräckliga ekonomiska kunskaper för att ta sig an ett sparande med hög risk. Hög risk i sig är visserligen inte jämställt med hög avkastning, men just i Sverige så har det visat sig att ett risktagande lönar sig i slutändan. Så, till sparande kvinnor: stärk självförtroendet, ni tjänar på det.

fonder24.se

Published by